Facturatie- en betalingsvoorwaarden:

Service en herstellingen buiten garantie worden aangerekend aan volgende tarieven:

Werk ter plaatse: EUR 45,- u/man, excl. BTW 6% of 21% met een minimum van een half uur.
Vaste forfaitaire kost van EUR 35,- excl. BTW

De factuur wordt verzonden per e-mail of per post naar de hierboven ingevulde adresgegevens en is betaalbaar binnen de vervaldatum (14 dagen na factuurdatum).

Bij laattijdige betaling zal een betalingsherinnering worden gestuurd en wordt het factuurbedrag bij wijze van forfaitaire schadevergoeding met EUR 50, - verhoogd.
© Copyright 2020 Radialis